Praha 6 zvládla rok 2018 s klidem

26.12.2018

Kdyby byla Česká republika jako Praha 6

Praha 6 zvládla rok 2018 s klidem

Po neúspěchu TOP 09 v parlamentních volbách na podzim 2017 pro nás ani volební rok 2018 nezačal šťastně. Miloš Zeman obhájil svou pozici hlavy státu i přes to, že byl po dobu pěti let prezidentem rozdělovatelem a neposunul Českou republiku ani o píď. Přesněji napsáno jí posunul svou zahraniční politikou směrem k Rusku a k Číně, což lze označit pouze za couvání, nikoli za krok vpřed.

My všichni ale máme naději, která nezhasla. Tou nadějí je naše rodná Praha 6. 74,8 % uvědomělých občanů Prahy 6 se rozhodlo při prezidentských volbách vhodit  do urny svůj hlas. Tři lidé ze čtyř byli v Praze 6 volit a za to jim patří náš velký dík. Navíc tři voliči ze čtyř v Praze 6 dali svůj hlas Jiřímu Drahošovi, který tak v Praze 6 drtivě zvítězil.

Od zimy jsme pracovali na vzniku možné koalice v Praze 6. V úvahu připadali dva nejpřirozenější koaliční partneři, a to STAN a KDU-ČSL. Nakonec jsme v červnu uzavřeli koaliční smlouvu s KDU pod hlavičkou Klid. Této naší koalici se podařilo v říjnu zvítězit se ziskem 10 mandátů. Za větší úspěch, než samotné vítězství se dá považovat to, že v zastupitelstvu prvně od komunistického převratu nezasedli zástupci KSČM.

Koaličními partnery na městském úřadě Prahy 6 se staly TOP 09 a KDU-ČSL (KLID), ODS a STAN. Post starosty následně obhájil Ondřej Kolář a v 45členném zastupitelstvu mají tyto strany pohodlnou většinu 27 zastupitelů. Současné zastupitelstvo čeká k vyřešení několik palčivých problémů jako jsou pronájem Dejvické 4, či výstavba seniorského centra Trojdomí v Šolínově ulici.

V listopadu nás velmi potěšilo ocenění, které se dostalo našemu senátorovi a zastupiteli za TOP 09 Jiřímu Růžičkovi. Ten se po dvouleté poctivé práci pro občany České republiky stal 1. místopředsedou Senátu.

V Praze 6 se řídíme všemi osvědčenými principy právního státu a cítíme se jako součást rodiny evropských a světových demokracií. Jako hybnou sílu rozvoje vidíme hlavně vzdělání. Budujeme pevnou vazbu mezi občany a politiky, protože politika je služba lidem a na to se nesmí zapomínat. Víme, že k základním pilířům demokracie patří prostředí, které je postaveno na svobodě jednotlivce a rozvíjí jeho individualitu. Občané Prahy 6 jsou vzdělaní a bohatí duchem. Moc si přejeme, aby se toto bohatství rozšířilo do všech koutů České republiky a pocítili jej i další občané. To pak lidé se zpátečnickým myšlením typu Miloše Zemana, Andreje Babiše či Tomia Okamury nebudou mít šanci a Česká republika bude opět vzkvétat.