PROGRAM

TOP 09 předkládá program VIZE 2030. Reagujeme na dlouhodobé výzvy, před nimiž naše společnost stojí. Nepodléháme iluzi, že uplynulé roky růstu a relativního bezpečí jsou setrvalým stavem a že bez aktivní a odpovědné politiky se nám může bez problémů dařit i nadále. Dobré časy vláda využila pouze k tomu, že stát nabobtnal, stal se více nákladným a zaměstnává tisíce nových úředníků. Mohlo se tím vytvořit zcela mylné zdání, že problémy naší země se vyřešily samy. TOP 09 zformulovala dlouhodobou VIZI 2030, v níž se zavázala vybudovat moderní stát, ve kterém se budeme těšit ze svobodného života. Stát, kde střední třída není decimována, ale má naopak maximální prostor k rozvinutí svých ekonomických, společenských a kulturních aktivit.

Nabízíme řešení pro všechny, kteří chtějí svůj život svobodně a aktivně utvářet. Pro všechny, kterým vadí rostoucí byrokracie, bobtnající stát nebo směřování České republiky mimo Evropskou unii. TOP 09 má řešení pro všechny odpovědné, které zajímá budoucnost vlastní i jejich dětí a kteří nechtějí být na vedlejší koleji. Naši zemi čekají výzvy, na něž v minulosti nedokázala odpovědět. Vrátíme se k řešení zásadních otázek naší budoucnosti, jako jsou penze nebo daně. Jsme připraveni odstranit nespravedlivé podmínky a překážky, které lidem a firmám otravují život nebo komplikují podnikání. Nebudeme se odklánět od hodnot západních demokracií. Naším vzorem není ani Rusko, ani Čína. Jsme součástí Evropské unie a chceme být jejím aktivním a odpovědným členem. V opozici jsme nikdy nepřestali upozorňovat na bezprecedentní střet zájmů politiky a velkého byznysu, který poškozuje jméno celé České republiky jako moderního státu doma i v zahraničí. Nikdy jsme nepřestali bojovat s omezováním individuální svobody, z nějž současná vláda učinila svůj program. Mnohdy jsme byli jediní, považovali jsme to však za důležitou součást naší opoziční práce. V těchto volbách máme možnost ubránit demokratický rámec našeho státu a změnit podmínky v naší zemi. Společně.

Český stát je na křižovatce. Budeme rozhodovat o tom, zda chceme mít demokracii pouze formální, nebo skutečnou. Budeme rozhodovat o tom, zda my i naše děti budeme pevnou součástí západní Evropy, nebo zda se ocitneme na periferii Evropské unie pod posilujícím ruským vlivem. Naše rozhodnutí ve svých důsledcích překročí horizont jednoho volebního období. Proto je to rozhodnutí tak zásadní. V našem programu najdete řešení. Věříme ve váš rozum a odpovědnost.

"Evropská unie jsme my."

KONTAKT

POSLAT DOTAZ

Opište Captcha

PhDr. Petr Exnar

petr.exnar@top09.cz

TOP 09

Opletalova 1603/57, 110 00 Praha 1

Mob.: 605 218 669